Rättelse: Appspotr AB (pub) tillförs cirka 55 MSEK genom teckningsoptionerna av serie TO1

(Rättelse: Pressmeddelandet som publicerades den 22 februari 2021 17:15 innehöll felaktig information om antal utnyttjande teckningsoptioner. Totalt utnyttjades 68 541 920 teckningsoptioner, motsvarande 43 358 mindre teckningsoptioner än vad som uppgavs enligt pressmeddelandet som publicerades den 22 februari 2021 17:15. Den felaktigt kommunicerade informationen uppstod på grund av differens mellan anmält intresse och inkommen likvid i samband med emissionsadministrationen. Appspotrs antal aktier ökade med 68 541 920 aktier till 191 421 886 aktier. Aktiekapitalet ökade med 13 708 384,00 SEK

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *