Publicering av emissionshandlingar och start av teckningstid

Teckningstiden för PharmaLundensis nyemission inleds i morgon, och emissionsmaterialet publiceras idag. Memorandum samt Anmälningssedel för teckning av units utan företräde publiceras på PharmaLundensis, Spotlight Stock Markets samt Mangold Fondkommissions hemsidor:

www.pharmalundensis.se
www.spotlightstockmarket.com
www.mangold.se

Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) måndag den 8 februari 2021 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2020, att Bolaget ska genomföra en företrädesemission med utgivande av högst 1 027 551 units bestående av 3 nya

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *