Probi AB (publ) kallar till årsstämman 2021 och föreslår indragning av egna aktier

Styrelsen för Probi kallar till årsstämman den 7 maj 2021 och föreslår att årsstämman beslutar om indragning av 250 000 aktier, som innehas av Probi, vilket minskar antalet utestående aktier från 11 644 125 aktier till 11 394 125 aktier.

Indragningen kommer att genomföras genom en nedsättning av aktiekapitalet med kvotvärdet för varje indragen aktie, varefter aktiekapitalet omedelbart återställs genom en fondemission, vilket ökar aktiekapitalet med motsvarande belopp utan utgivande av nya aktier. Syftet är att minska antalet utgivna aktier utan att förändra det sammanlagda aktiekapitalet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *