Point Properties har framgångsrikt emitterat obligationer om 600 Mkr samt initierat förtidsinlösen av befintligt obligationslån

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Point”) meddelar idag att bolaget emitterat ett seniort säkerställt obligationslån om 600 mkr med ISIN SE0015556535 (”Obligationslånet”) under ett ramverk om totalt 800 mkr. Obligationslånet har en löptid om 3 år och en fast ränta om 5,0%. Emissionen togs emot väl av marknaden och blev övertecknad. Likviddag för Obligationslånet förväntas inträffa den 22 mars 2021. Point avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationslånet på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Nettolikviden från Obligationslånet kommer tillsammans med bolagets

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *