Phoenix BioPower offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemissionen 8 – 22 mars

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i Phoenix BioPower AB (publ).
Phoenix BioPower utvecklar två revolutionerande tekniker; en ny gasturbinteknik och en ny teknik för högeffektiv biokraft. I över 200 år har vi omvandlat energin i biomassa till elektricitet med

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *