Parans Solar Lighting AB ska genomgå en ny noteringsprövning och kommer fortsätta handlas på observationslistan /

Parans Solar Lighting AB will be subject to a new listing process and will continue to be traded on Spotlight’s observation list

(for English version see below)
Parans Solar Lighting ABs (”Parans” eller ”Bolaget”) finansiella instrument är sedan den 4 mars 2021 observationsnoterade efter att Bolaget offentliggjort pressmeddelandena “Transaktionen med Qingdao Photon Technology (QPT) genomförd”, “Helen Forsling ny VD i Parans”  och “KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Parans Solar Lighting AB (publ)”. Spotlight bedömde därmed att Bolaget genomgick en väsentlig förändring. 

Bolaget har

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *