Överlåtelse av egna aktier i Ratos AB (publ)

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG.
Styrelsen i Ratos AB (publ) (”Ratos” eller ”Bolaget”) har idag, i enlighet med bemyndigande från årsstämman den 10 mars 2021, beslutat att överlåta 4 430 762 B-aktier i Ratos, motsvarade 1,37% av totalt antal utestående aktier och 0,41% av totalt antal röster i Bolaget. Aktierna har överlåtits till Carnegie Fonder och Nordea Fonder till ett pris om 44,50

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *