Oscar Properties förvärvar fastigheter i Katrineholm och Falköping

Oscar Properties Holding AB (publ), med fokus på fastighetsförvaltning och projektutveckling, har idag tecknat avtal om att förvärva två fastigheter i Katrineholm och Falköping. Förvärven finansieras genom en riktad emission om 25 miljoner kronor. Emissionskursen fastställs i samband med tillträdet. Driftnettot uppgår till cirka 10 miljoner kronor med ett underliggande fastighetsvärde om drygt 150 miljoner kronor.
Fastigheterna är fullt uthyrda till en, respektive två, hyresgäster, och inrymmer tillsammans en uthyrbar area om 22 000 kvadratmeter. Hyresavtalen är ”double- och triple net”, med

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *