Orexo offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av företagsobligationer

Uppsala – 16 mars 2021 – Orexo AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 4 februari 2021 att Bolaget framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 500 miljoner svenska kronor, inom ett ramverk om 1 miljard svenska kronor (”Obligationerna”). Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader Stibor + 375 bps per år och förfaller slutligt till betalning i februari 2025.

Enligt obligationsvillkoren har Bolaget åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och Bolaget har med anledning av detta

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *