Optionsinnehavare utnyttjar teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram 2018/2021

Extra bolagsstämma i Veteranpoolen AB den 11 april 2018 beslutade om ett incitamentsprogram i form av en riktad emission av högst 1 802 000 teckningsoptioner till anställda. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie av serie B till en teckningskurs om 18 kronor under en period om 14 kalenderdagar från och med dagen efter att bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020 har offentliggjorts, och under en period om 14 kalenderdagar från och med dagen efter att bolagets rapport för det första kvartalet 2021 har offentliggjorts.
– Optionsprogrammet har två teckningsperioder och det

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *