OptiFreeze offentliggör fusionsdokument med anledning av samgåendet med ArcAroma

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA ELLER SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”) offentliggjorde den 19 januari 2021 att styrelsen för OptiFreeze och styrelsen för ArcAroma AB (publ) (”ArcAroma”) gemensamt antagit en fusionsplan för att genomföra ett samgående av OptiFreeze och ArcAroma genom en

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *