Omvandling av aktier i Electrolux Professional

Enligt bolagsordning för Electrolux Professional AB (publ) har ägare till aktier av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.
Under februari 2021 har på aktieägares begäran 3 933 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 36 000 034,2.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 287 397 450 varav 8 066 988 aktier av serie A och 279 330 462 aktier av serie B.

Denna information är sådan information som Electrolux

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *