ObsteCare AB (publ) offentliggör memorandum avseende den fullt garanterade företrädesemission om cirka 24,9 miljoner kronor

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Styrelsen i ObsteCare AB (publ) (”ObsteCare” eller ”Bolaget”) har upprättat ett memorandum avseende nyemissionen av Units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Memorandumet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *