Ny kallelse till extra bolagsstämma i GOGO Lead Tech AB (publ)

Mot bakgrund av korrigering av takpris avseende TO1 och TO2 har styrelsen beslutat att kalla på en ny extra bolagsstämma den 14 april 2021. Detta medför också en ny tidsplan för kommande företrädesemission som är villkorad av extra bolagsstämman. Vänligen bortse från tidigare kallelse (publicerad 17 februari) till extra bolagsstämma som planerades att hållas den 19 mars 2021.
Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i GOGO Lead Tech AB (publ), org.nr. 559078-0531, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 april 2021 kl. 14:00 i bolagets lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *