Nordic Waterproofings årsredovisning för verksamhetsåret 2020 publicerad

Nordic Waterproofing Holding AB:s årsredovisning för verksamhetsåret 2020 publiceras idag på bolagets webbplats www.nordicwaterproofing.com.
Årsredovisningen 2020 i sin helhet bifogas detta pressmeddelande i pdf-format. Som ett led i vårt hållbarhetsarbete kommer en utskriven version endast att distribueras till dem som begärt att få den via post.

Årsredovisningar kan beställas via contact@nordicwaterproofing.com eller på telefon 042-36 22 40.

Denna information är sådan som Nordic Waterproofing Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *