Nordea Bank Abp: Flaggningsanmälan i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i finska värdepappersmarknadslagen

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Flaggningsanmälan
15 mars 2021, kl 21.00 EET

I enlighet med kapitel 9, paragraf 5 i finska värdepappersmarknadslagen (VPML) har Nordea Bank Abp den 15 mars 2021 mottagit en anmälan enligt vilken BlackRock, Inc:s indirekta innehav av aktier och röster i Nordea Bank Abp underskred flaggningsgränsen om 5 % den 12 mars 2021. Enligt anmälan var den totala andelen aktier och röster i Nordea Bank Abp som innehades av BlackRock, Inc. och dess fonder, direkt eller via finansiella instrument, under 5 % den 12 mars 2021.

Det totala antalet aktier och röster i

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *