Nordea Bank Abp: Flaggningsanmälan i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i finska värdepappersmarknadslagen

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Flaggningsanmälan
5 mars 2021, kl 17.50 EET

I enlighet med kapitel 9, paragraf 5 i finska värdepappersmarknadslagen (VPML) har Nordea Bank Abp den 5 mars 2021 mottagit en anmälan enligt vilken BlackRock, Inc:s indirekta innehav av aktier och röster i Nordea Bank Abp överskred flaggningsgränsen om 5 % den 4 mars 2021. Enligt anmälan uppgick den totala andelen aktier och röster i Nordea Bank Abp som innehades av BlackRock, Inc. eller dess fonder, direkt, till 5,04 % den 4 mars 2021.

Det totala antalet aktier och röster i Nordea Bank Abp uppgår till 4

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *