Nobina offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av ytterligare gröna obligationer

Nobina AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 8 mars 2021 att Bolaget framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om SEK 200 miljoner (”Obligationerna”) inom ramen för sitt befintliga gröna obligationslån med slutligt förfallodatum 13 februari 2024. De ytterligare obligationerna emitterades till ett pris om 102,187% av det nominella beloppet vilket motsvarar en rörlig ränta om STIBOR 3 månader plus 65 baspunkter.
Enligt villkoren för Obligationerna har Bolaget åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på hållbara företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *