Nobina har framgångsrikt utökat sitt gröna obligationslån

Nobina AB (publ.) har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om SEK 200 miljoner inom ramen för sitt befintliga gröna obligationslån med slutligt förfallodatum 13 februari 2024.
De ytterligare obligationerna emitterades till ett pris om 102,187% av det nominella beloppet vilket motsvarar en rörlig ränta om STIBOR 3 månader plus 65 baspunkter.

Nobina har en tydlig hållbarhetsprofil och hållbarhet är en självklar och integrerad del i Bolagets verksamhet. Likviden från obligationsemissionen kommer användas i enlighet med Nobinas gröna ramverk till att finansiera eller refinansiera,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *