Netmore Polar AB tillträdde per 1 mars 2021 förvärv av master från Växjö Radiosystem

Netmore Polar AB tillträdde den 1 mars 2021 förvärvet av två högmaster och tio lågmaster med tillhörande kundavtal, vilka inbringar hyresintäkter i storleksordningen 4 MSEK per år och bidrar positivt till nettoresultatet. Masterna kommer nyttjas för installation av LoRaWAN®-gateways som medför att Netmore utvidgar sitt IoT-nät. 

För ytterligare information om förvärvet hänvisas till det pressmeddelande som företaget kommunicerade 29 december 2020.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *