Net Trading Group NTG AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020

Styrelsen och verkställande direktören för Net Trading Group NTG AB (publ) avger härmed bokslutskommuniké för koncernens verksamhet under 2020.

Sammanfattning koncernen perioden november – december 2020

·  Nettoomsättningen uppgick till 10 kSEK (- )
·  Rörelseresultatet uppgick till -1 399 kSEK (-)
·  Resultat per aktie efter utspädning -0,04 SEK (-)
·  Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 19 428 kSEK (-)
·  Ny koncernbildning efter omvänt förvärv av Lightcircle AS

Sammanfattning moderbolaget perioden januari – december 2020

· Nettoomsättningen uppgick

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *