Net Trading Group NTG AB: Handlingar inför extra bolagsstämma tillgängliga

Net Trading Group NTG AB (publ) (”NTG”) meddelar idag att handlingar inför extra bolagsstämma avseende förvärv av Rock Enery Group LTD (Rock), beskrivning av Rock Energy Group LTD, styrelsens redogörelser enligt 13 kap 6 och 7 §§ samt revisorns yttranden häröver från och med idag hålls tillgängliga på bolagets hemsida (www.ntginvestor.se). Handlingarna kan även beställas från bolaget (se adress nedan).

Avtalet med Rock Energy
Net Trading Group har tidigare meddelat om avtal med Rock Energy med bytesförhållande i aktien. Vid tidpunkten för avtalet prissattes Rock Energy till cirka 400

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *