NEJM publicerar resultat från fas 3-studien PEGASUS som jämför pegcetacoplan med eculizumab vid PNH

· Pegcetacoplan, ett målinriktat prövningsläkemedel mot C3 vid allvarliga komplementdrivna sjukdomar, visade sig överlägsen eculizumab med en statistiskt signifikant förbättring av hemoglobinvärden samt visade förbättringar av betydande kliniska resultat
· Ansökan om marknadsföringstillstånd för pegcetacoplan är under granskning hos EMA och under prioriterad granskning (Priority Review) hos FDA.

Stockholm och Waltham MA, USA – Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO:SOBI) och Apellis Pharmaceuticals Inc.  (Nasdaq:  APLS), meddelade idag att The New England Journal of Medicine (

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *