MTG genomför nyemission och återköp av C-aktier för att möjliggöra aktieleveranser för LTIP 2021

STOCKHOLM, 29 mars 2021 – Styrelsen för Modern Times Group MTG AB (publ) har i dag beslutat att emittera 130 000 C‑aktier och att omedelbart därefter återköpa samtliga dessa C-aktier. Emissionen och återköpet av C-aktierna sker för att möjliggöra leverans av B-aktier till deltagarna i det aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram (LTIP 2021) som den extra bolagsstämman den 21 januari 2021 beslutade att implementera.

Styrelsens beslut fattades med stöd av bemyndigandena från den extra bolagsstämman den 21 januari 2021. C-aktierna tecknades och betalades av, och återköptes omedelbart

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *