Monivent AB tillförs cirka 7,4 MSEK genom optionsinlösen och riktad nyemission

Den 4 mars 2021 avslutades nyttjandeperioden i Monivent AB:s (“Monivent” eller “Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1 (”TO 1”) som emitterades i samband med Bolagets emission av units i februari 2020. Totalt nyttjades 846 608 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande en nyttjandegrad om cirka 93,25 procent. Bolaget har, som tidigare kommunicerats, avtalat om vederlagsfri garantiteckning med Per Nilsson och Mikael Bilhagen. Därav har styrelsen för Monivent idag, den 9 mars 2021, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020, beslutat om en riktad nyemission av aktier till Per Nilsson

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *