Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Carnegie”), i sin roll som stabiliseringsansvarig, meddelar att stabiliseringsåtgärder har genomförts i RugVista Group ABs (publ) (“RugVista Group” eller “Bolaget”) aktier som handlas på

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *