MaxFASTIGHETER meddelar att villkor för förtidsinlösen av utestående 2021-obligationer har uppfyllts

MaxFastigheter i Sverige AB (publ) (”MaxFastigheter” eller ”Bolaget”) offentliggjorde i ett pressmeddelande den 19 februari 2021 att Bolaget utnyttjar sin rätt till frivillig förtida inlösen av samtliga utestående seniora icke-säkerställda obligationer med utestående belopp om 200 Mkr och förfall i oktober 2021, ISIN SE0010297283 (”Förtida Inlösen” och ”Obligationerna”).

Förtida Inlösen var villkorad av att emissionslikviden utbetalas för Bolagets nya obligationsemission som offentliggjordes genom Bolagets pressmeddelande den 18 februari 2021 (”Nya Obligationerna”).

Bolaget meddelar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *