Mandel Design offentliggör investeringsmemorandum inför företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Den 31 mars 2021 godkände bolagsstämman i Mandel Design Group AB (”Mandel Design” eller ”Bolaget”) i efterhand styrelsens beslut om att genomföra en nyemission om högst 5 272 538 units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Varje unit innehåller två (2) aktier, en (1) vederlagsfri

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *