Magnolia Bostad emitterar ett nytt seniort icke-säkerställt grönt obligationslån om SEK 500 miljoner

Magnolia Bostad AB (publ) (“Magnolia Bostad”) har framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån med rörlig ränta till ett belopp om SEK 500 miljoner under ett ramverk om SEK 1 000 miljoner med en löptid om fyra år.
De nya obligationerna förfaller i mars 2025 och har en rörlig ränta om 3 månader plus 6,90 procent och emissionen var kraftigt övertecknad. Magnolia Bostad avser att ansöka om upptagande till handel av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms obligationslista för hållbara obligationer. Ett belopp motsvarande nettoemissionslikviden från

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *