Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 7: Indikationer på restriktionströtthet bland allmänheten

Länsstyrelserna har bedrivit tillsyn i stor omfattning och bedömer att verksamhetsutövarna gör så gott de kan för att förebygga trängsel enligt den tillfälliga covid-19-lagen, men det kvarstår en bristande förståelse hos delar av allmänheten beträffande allas ansvar för att minska smittspridningen. Det är en av slutsatserna i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *