Kvittningsemission för betalning av uppskjuten köpeskilling

Styrelsen i Knowit AB har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 april 2020 beslutat om en kvittningsemission av 157 379 aktier för betalning av den uppskjutna köpeskillingen om 43 MSEK som är hänförlig till det tidigare genomförda förvärvet av den nordiska digitalbyrån Creuna.
Såsom tidigare har kommunicerats har Knowit förvärvat den nordiska digitalbyrån Creuna, ett förvärv som slutfördes den 30 november 2020. Förvärvet inkluderade en uppskjuten köpeskilling om 43 MSEK som Knowit hade möjlighet att erlägga antingen kontant eller i nyemitterade aktier i Knowit. Styrelsen i Knowit

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *