Korrigeringar beträffande utfall av utnyttjade teckningsoptioner av serie TO1

I pressmeddelande publicerat den 12 mars 2021 avseende utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 utgivna av ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) (”ISR” eller “Bolaget”) angavs ett felaktigt antal utnyttjade teckningsoptioner, med anledning av ett administrativt förbiseende. Korrekt antal teckningsoptioner som utnyttjades uppgick till 7 863 266, motsvarande en utnyttjandegrad om cirka 95,4 procent. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs ISR cirka 22 803 500 SEK. Således har ytterligare 217 800 teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjats vilket tillför

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *