Kompetensförsörjning i fokus i avtal med lärarna

SKR, Sobona och Lärarnas Samverkansråd är överens om ett nytt avtal med ett fokus på ett stärkt lokalt samarbete mellan arbetsgivare och fackförbund i syfte att möta skolans utmaningar.
– En treårig avtalsperiod ger möjlighet för arbetsgivare och fackförbund att tillsammans arbeta långsiktigt och strategiskt för att möta skolans utmaningar. Som ett led i detta ska arbetsgivarna i samråd med de fackliga organisationerna ta fram en plan som ska innehålla insatser inom områdena arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning i syfte att trygga kompetensförsörjning inom skolan på

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *