Kommuniké från Tingsvalvet Fastighets AB (publ) årsstämma

Torsdagen den 15 april 2021 höll Tingsvalvet Fastighets AB (publ) årsstämma och stämman beslutande bland annat följande.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2020.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, det vill säga att av tillgängliga vinstmedel om 276 979 485 kr utdelas ett belopp om 5 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 15 200 000 kr. Utbetalning av

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *