Kommuniké från Hoist Finance AB (publ):s årsstämma den 13 april 2021

Hoist Finance årsstämma ägde rum tisdagen den 13 april 2021. Med anledning av covid-19-pandemin genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare hade möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom att rösta på förhand via poströstning. En webcast med VD Klaus-Anders Nysteens reflektioner avseende år 2020 publicerades innan årsstämman på bolagets hemsida.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2020.

Disposition av resultat

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *