Kommuniké från extra bolagsstämma i Spiffbet AB den 10 mars 2021

Vid extra bolagsstämma i Spiffbet AB den 10 mars 2021 fattades beslut om att godkänna styrelsens beslut av den 15 februari 2021 om riktad nyemission av högst 109 500 000 aktier.
Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission av 109 500 000 aktier. Rätt att teckna de nyemitterade aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett antal externa investerare och ett mindre antal större befintliga aktieägare, till en teckningskurs om 0,375 kronor per aktie. Nyemissionen, som förutsatte ett godkännande från bolagsstämman i enlighet med 16

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *