Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) den 9 mars 2021

Extra bolagsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har hållits den 9 mars 2021 för att besluta om godkännande av samarbetsavtal som ingåtts med Michelin.
Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes extra bolagsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna de samarbetsavtal som ingåtts med Michelin den 8 februari 2021. Samarbetsavtalen innefattar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *