Kommuniké från extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB

Pressmeddelande 2021-03-01

Pegroco Invest AB har hållit extra bolagsstämma måndagen den 1 mars 2021. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman; alla i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Godkännande av nyemissioner och överlåtelser av aktier i dotterbolag
Extra bolagsstämman beslutade att godkänna kvittningsemission av aktier i dotterbolaget Nordisk bergteknik AB (publ), org.nr 559059-2506, (”Nordisk Bergteknik”). Kvittningsemissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Pegroco Invest AB, Sanne RR AB, Bergteknik Norr Holding AB

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *