Kommuniké från extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ) den 5 mars 2021

Vid extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”) idag den 5 mars 2021 godkändes fusionsplanen avseende fusionen med ArcAroma AB (publ) (”ArcAroma”) och beslutades även om emission av fusionsvederlaget.

Den extra bolagsstämman beslutade enhälligt att godkänna fusionsplanen som antogs av styrelserna för OptiFreeze och ArcAroma den 19 januari 2021, enligt vilken fusionen sker genom absorption med OptiFreeze som övertagande bolag och ArcAroma som överlåtande bolag. Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till att en aktie i ArcAroma byts mot 0,50

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *