Kommuniké från extra bolagsstämma i Hamlet Pharma

Idag, den 2 mars 2021, hölls extra bolagsstämma i Hamlet Pharma AB (publ), som mot bakgrund av coronaviruset genomfördes enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de väsentliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
· Beslutades att välja Bill Hansson till ny styrelseledamot.
· Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, varigenom bl.a. möjligheten att ge ut aktier i två serier, serie A och Serie B, införs, gränserna för aktiekapitalet ändras samt ett

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *