Kommuniké från extra bolagsstämma i Elicera Therapeutics AB

Idag, den 18 mars 2021, hölls extra bolagsstämma i Elicera Therapeutics AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Nyval av Karin Hoogendoorn

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med förslaget att välja Karin Hoogendoorn till ny ledamot fram till ordinarie årsstämma.

Karin Hoogendoorn (PharmD) har nästan 25 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin, främst inom området ”Advanced Therapies Medicinal Products” (ATMP), monoklonala antikroppar och (viral vektorbaserade) vacciner. Karin har haft olika roller med

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *