Kommuniké från extra bolagsstämma i Amasten Fastighets AB (publ)

Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten” eller ”Bolaget”) avhöll den 23 mars 2021 extra bolagsstämma. Vid extra bolagsstämman fattades de beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om införande incitamentsprogram och beslut om riktad emission av konvertibler

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad nyemission av konvertibler i syfte att inrätta ett konvertibelprogram för samtliga anställda inom Amasten-koncernen.

Extra bolagsstämmans beslut innebär att Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *