Kommuniké från årsstämman i Safello Group AB

Stockholm, 12 mars 2021

Vid Safello Group AB:s årsstämma den 12 mars 2021 fattades följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkningar, utdelning och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för Safello Group AB och koncernen för räkenskapsåret 2020. Beslutades vidare att ingen utdelning skulle utgå för räkenskapsåret 2020 och att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelse och styrelsearvode
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter, för tiden till slutet av nästa årsstämma,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *