Kommuniké extra bolagsstämma i GOGO Lead Tech AB (publ)

Idag, 14 april 2021, höll GOGO Lead Tech AB (publ) extra bolagsstämma. I nedan framgår de beslut som beslutades på den extra bolagsstämman. 

Punkt 7. Beslut gällande företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner

Stämman beslutade om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner enligt styrelsens förslag 

Punkt 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier (övertilldelningsoption)

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsens att emittera aktier (övertilldelningsoption) enligt styrelsens förslag 

Punkt 9. Beslut

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *