Kommentar från styrelsen i Spermosens angående tilldelning av units

Nedan följer en kommentar från styrelsen i Spermosens angående tilldelning av units.
Tilldelningen av units i den nyligen avslutade spridningsemissionen är nu klar. Totalt inkom drygt 8 800 anmälningar, varför långt ifrån alla kunnat tilldelas minimiposten om 711 units. Tilldelning har därför i de flesta fall avgjorts genom lottning. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas. Inför handelsstarten på Spotlight Stock Market den 5 maj kommer antalet aktieägare i Spermosens att uppgå till drygt 3 700.

För mer information vänligen kontakta:

John Lempert, VD

+46 (0)76-311 40

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *