Kindred utnyttjar bemyndigande att förvärva egna aktier

Kindred Groups styrelse har beslutat att påbörja utnyttjandet av det återköpsmandat som erhölls på extra bolagstämman den 11 juni 2020. Återköpsprogrammet kommer att genomföras mellan den 1 mars och 30 april 2021 och omfattar upp till 190 miljoner SEK.
Styrelsen i Kindred Group plc (“Kindred” eller “Bolaget”) har, med stöd av ett bemyndigande från extra bolagsstämman den 11 juni 2020, beslutat att initiera ett återköpsprogram av egna aktier. Syftet med programmet är att återföra överskottet av likvida medel till Bolagets aktieägare. Återköpsprogrammet tillåter att aktieåterköp genomföres

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *