Kallelse till Tobiis årsstämma 2020

Tobii AB (publ)

kallar härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan möjlighet att närvara personligen eller genom ombud. Tobii välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 18 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt. Som en tjänst till bolagets

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *