Kallelse till extra bolagsstämma i Scandic Hotels Group AB (publ)

Scandic Hotels Group AB (publ) (556703-1702) (”Scandic” eller ”Bolaget”) kallar härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 april 2021.
Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Scandics extra bolagsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Scandic välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *