Kallelse till extra bolagsstämma i Redsense Medical AB ( publ)

Aktieägarna i Redsense Medical AB (publ), 556646-4862, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 19 april 2021. Med anledning av den pågående pandemin kommer extra bolagsstämman, med stöd av tillfälliga lagregler, att genomföras genom enbart förhandsröstning (poströstning). Extra bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 19 april 2021 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.
Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som, genom

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *