Kallelse till extra bolagsstämma i OssDsign AB (publ)

Aktieägarna i OssDsign AB (publ), org.nr 556841-7546 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 9 april 2021 kl. 10.00 genom deltagande via förhandsröstning. Närvaro på stämman sker uteslutande genom poströstning.
Information med anledning av coronaviruset (covid-19)

Med anledning av spridningen av coronaviruset (covid-19) har styrelsen, i enlighet med 20 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att förbjuda deltagande från aktieägare i egen person eller genom ombud vid bolagsstämman den 9 april

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *